Projectdag eerstejaars

Als school vinden we de stelling Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam heel belangrijk. In de lessen besteden we vooral aandacht aan de geest, maar ook het lichaam en de mentale gezondheid mogen af en toe wel eens aan bod komen, en dan liefst niet alleen in de lessen lichamelijke opvoeding.

Vandaag hadden onze eerstes daarom een projectdag: ze begonnen de dag met een gezond ontbijt. Gezond als in: bruine pistoletjes met kaas, een mandarijntje, fruityoghurt. Nog te veel leerlingen eten een uitsluitend zoet ontbijt, of ontbijten helemaal niet.

Daarna deelden we hen in groepen op, en doorliepen ze allemaal een aantal activiteiten: een springoefening in de sportzaal onder leiding van mensen van de circusplaneet, een buitenoefening met de bal, en een korte karate-initiatie door mijnheer Joseph.

De andere helft van de ochtend brachten ze door met een lespakket rond het belang van slaap, en met het invullen van een enquête.

Als school vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen motiveren tot een gezonde levensstijl. In onze lessen, het schoolreglement en begeleiding willen wij onze leerlingen stimuleren tot maken van gezonde keuzes over genotsmiddelengebruik, gokken en gamen. Om onze leerlingen hierin te ondersteunen, werken wij op school aan een gezondheidsbeleid. Wij beroepen ons hiervoor onder andere op de deskundigheid van VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs). VAD organiseert al jarenlang een onderzoek en elk jaar vullen meer dan 40.000 leerlingen deze vragenlijst in. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van wat er leeft op onze school, zodat we ons gezondheidsbeleid op maat van de leerlingen kunnen maken.

De inhoud van de vragenlijst handelt over het eigen gebruik van genotsmiddelen (alcohol, cannabis, andere illegale drugs,…) en activiteiten (gamen en gokken), alsook in hoeverre onze leerlingen in contact komen met genotsmiddelen in hun eigen omgeving. Daarnaast bevat de vragenlijst ook vragen over het alcohol- en drugbeleid op school (zoals bijvoorbeeld of onze leerlingen de regels op school kennen en hoe goed ze zich voelen op onze school).

Na de bevraging ontvangen wij een schoolrapport met onze resultaten. Deze bevraging is voor de leerlingen volledig anoniem en vertrouwelijk. Dit wil zeggen dat wij, leerkrachten en directie, nooit de individuele antwoorden van een leerling kunnen inkijken. Wanneer uw zoon/dochter de vragenlijst heeft ingevuld, zal hij/zij deze in een gesloten enveloppe aan ons overhandigen. In het rapport worden ook enkel de resultaten per graad (bijvoorbeeld derde en vierde leerjaar samen) weergegeven, zodat wij onze lessen kunnen afstemmen aan de noden binnen een graad.

Alle foto’s van de dag kan je bekijken in dit album.

Wateronderzoek door de tweedes

logo wetenschappenOnze school ligt naast het domein Claeys-Bouüaert, en onze leerlingen zullen het geweten hebben! Vorige week gingen de leerlingen van het tweede namelijk op wateronderzoek tijdens de lessen wetenschappelijk werk. Ze onderzochten een aantal abiotische factoren zoals de temperatuur, de zuurtegraad, de hardheidsgraad en het gehalte aan nitrieten en nitraten. De gegevens van alle klasgroepen samen worden verwerkt in een grondige vergelijking van de verschillende waterstalen.

Met dank aan mevrouw Christiaens voor tekst en beeld.

De eerstes naar het Beroepenhuis

In de voorbije twee weken gingen al onze eerstes naar het Beroepenhuis. Talenten ontdekken, weet u wel?

Op de site van het Beroepenhuis staat het als volgt verwoord:
Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier aan beroepen en krijgen een beter zicht op hun eigen talenten. Vooral de technische en praktisch uitvoerende beroepen staan in de kijker. Zo worden de tieners geholpen bij een bewuste en positieve studie- of beroepskeuze.

In de doe-tentoonstelling maken de jongeren op een speelse manier kennis met beroepen uit de volgende sectoren: (1) metaal en technologie, (2) metaal en technologie: bedienden, (3) transport en logistiek, (4) horeca, (5) chemie, kunststoffen en life-sciences, (6) voedingsindustrie, (7) haven en binnenvaart, (8) bouw, (9) social profit, (10) printmedia, (11) kapper en schoonheidsspecialist.

Daarnaast gaan de bezoekers die met de klas komen ook aan de slag met concreet materiaal in de beroepenateliers.  

Wat hield dit in? De leerlingen moesten via zoekopdrachten proeven van beroepen en een talentenkaart bijhouden “Wat doe ik graag?” en “Wat kan ik goed?”, elkaars talenten bespreken en praten mogelijke toekomstige beroepen gelinkt aan de ontdekte talenten.

De beroepenateliers:
1. Schoonheidsverzorging: elkaar een gezichtsverzorging geven, haarcoupes kiezen en stylen en leren een baard scheren.
2. Het volledige technische proces doorlopen binnen een ontwerp- en productie-omgeving: ontwerpen van een USB-stick, ruimtelijk inzicht testen, een USB-stick op schaal “maken” en testen, procesoperator zijn door “spel” te spelen waarbij ze de productie-omgeving moesten opvolgen en in goede banen leiden, uitvoerende taak: zelf een badge maken met een toestel dat daarvoor geschikt is. De badge mochten ze daarna meenemen naar huis.

Op school volgden dan een nabespreking met een werkbundel. In de loop van het schooljaar komt dan nog een verdere verwerking.

En het doel van deze voormiddag? Onze leerlingen helpen om een positieve studiekeuze te maken!

Met dank aan mevrouw Plovier voor de tekst, en mijnheer Ferket, mevrouw Plovier en mijnheer Joseph voor de beelden. Alle 160 foto’s van deze uitstap kan u in dit album bekijken.

Drukkerijbezoek in de module Technologie en ICT

In de module technologie & ICT werkten de leerlingen gedurende enkele weken rond de grafische sector. Ze deden uitgebreid onderzoek om meer (zelfs heel veel) te weten te komen over de verschillende druktechnieken. Wat betekent: flexodruk, hoogdruk, digitale druk, offset en zeefdruk? Techniek, voorbeelden, techniek kiezen in functie van oplage en doel, het kwam allemaal aan bod.

Om dit onderdeel van de module kracht bij te zetten gingen ze op 14 oktober samen naar een innovatieve drukkerij in Eeklo. Conti-Label drukt dagelijks hoogkwalitatieve labels voor de steeds groter wordende verpakkingssector, ze zijn een leider binnen deze specifieke sector.

Ondanks de drukke bezigheden kregen de leerlingen toch een super ontvangst. Een rondleiding toonde hen de verschillende onderdelen van het bedrijf: pre-press, drukkerij, papieropslagruimte, mengmachine inkten, flexopersen (drukken van hoge kwaliteitslabels, alles zelfklevend).

Bij aankomst werd er een digitale foto van de groep genomen, bij het weggaan kregen ze dan een demo op digitale pers die deze foto’s op meerdere formaten drukte op zelfklevend papier (rol die mijnheer Ferket vast heeft). Nog een cadeautje voor iedereen: een shampooset voor iedereen met labels van drukkerij.

afbeeldingklas

Een dikke pluim en een uitgebreide dankjewel voor Paul van Conti-Label!

Met dank aan mevrouw Plovier voor tekst en beeld. Alle foto’s kan je in dit album bekijken.

Oproep voor kandidaten voor de schoolraad

Om de vier jaar wordt er op onze school en in alle andere scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een schoolraad gekozen. De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat regelmatig (ongeveer vijf keer per schooljaar) samenkomt om met de directie het beleid van de school te bespreken. Deze schoolraad bestaat uit personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (uit de sociale, economische en culturele milieus).
De samenstelling van de huidige schoolraad is geldig tot 31 maart 2017. Op 1 april 2017 treedt de nieuwe schoolraad in werking en daarvoor worden drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden rechtstreeks verkozen. Daarnaast worden ook twee leden gecoöpteerd uit de sociale-, economische- en culturele milieus. De schoolraad wordt verkozen door het personeel en de ouders.

Tot uiterlijk 31 oktober 2016 kunnen personeelsleden en ouders zich kandidaat stellen.

Hoe stelt u zich kandidaat?

  • Tot uiterlijk 31 oktober 2016 stelt u zich schriftelijk kandidaat door een formulier (te krijgen op simpele aanvraag via mail, Smartschool of via het personeelssecretariaat van de school) in te vullen en aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau te bezorgen:

Anja Van Den Bossche, voorzitter van het kiesbureau
GO! Atheneum Mariakerke
Amand Casier de ter Bekenlaan 26
9030 Mariakerke

Het volledige kiesreglement vindt u op www.g-o.be/verkiezingschoolraad.
De kiezerslijsten zijn te raadplegen op het personeelssecretariaat van de school.

Wat zijn de verdere stappen?

  • Van 1 tot 12 december 2016 zijn er rechtstreekse verkiezingen. Over het verloop van de stemprocedure lichten we u later nog in. De kandidaten krijgen ook nog de mogelijkheid om hun kandidatuur kracht bij te zetten met een motivatie, die aan alle kiesgerechtigden wordt bezorgd.
  • De personen uit de sociale-, economische- en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk in op 1 februari 2017.
  • De nieuwe schoolraad neemt vanaf 1 april 2017 zijn taak op.

We hopen op heel wat enthousiaste kandidaten om samen met ons mee het beleid van de school te voeren.

Dag van de Jeugdbeweging

Vandaag was het toch wel een opvallende dag op de speelplaats: die kleurde verdacht ‘uniform’. Meer bepaald donkerblauw, beige, rood, en vooral zeer kleurig qua dassen. Dassen? Nee, geen stropdassen, wel de dassen van de jeugdbewegingen hier in Vlaanderen.
Vandaag was het namelijk de Dag van de Jeugdbeweging, en het merendeel van onze leerlingen die in een jeugdbeweging zitten, kwam vandaag dan ook in uniform naar school.

De website www.dagvandejeugdbeweging.be zegt het als volgt:

“We zetten vandaag de acht jeugdbewegingen in de kijker, nl. Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarnaast zetten we al onze vrijwilligers in de schijnwerpers die zich wekelijks inzetten om meer dan 265.000 kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen.

Op deze dag willen we alle jongeren in de bloemetjes zetten die het steeds weer met evenveel enthousiasme doen. Zo staan steeds 40.000 leiders en leidsters paraat om jongeren een leuke dag te bezorgen. Ze doen het vrijwillig, met veel plezier, samen en met respect voor elkaar. Dat verdient extra aandacht op deze speciale dag.
Ook Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, erkent en waardeert deze inzet. ‘Aan alle leiders, leidsters en de leden van de jeugdbewegingen wens ik een fijne Dag van de Jeugdbeweging! Laat iedereen in Vlaanderen merken hoe leuk en aanstekelijk het is bij een jeugdvereniging te zijn!’

Planetarium met de zesdes

logo-aardrijkskundeOp dinsdag 18 oktober kregen onze zesdes een complete inwijding in de wondere wereld van de kosmologie. Daarvoor zetten we hen wel op de bus richting het Planetarium van Brussel. De lesgever van dienst goochelde met begrippen zoals circumpolaire sterren, inclinatie, declinatie, equator- en horizoncoördinaten, siderische en synodische maanden, sterrendagen en zonnedagen, precessie van de aardas, azimut, rechte klimming, culminatiehoogte, lichtjaren, astronomische eenheden, planetoïden, Cassiopeia, De Voerman, de terugloop van het lentepunt en nog zo veel meer. Kortom, genoeg stof om de lessen aardrijkskunde het ganse eerste semester te vullen.

Ze waren iets te vroeg, maar om buiten te eten was het echt wel veel te nat. Gelukkig was er binnen een eetruimte voorzien, en ging een aantal leerlingen ook op ontdekking door de permanente tentoonstelling. Daar was ten opzichte van vorige jaren iets nieuws te ontdekken: een simulatie van de platentektoniek.

img_20161018_121438

In de zaal zelf stond de oude mechanische projector heel imposant te wezen. Hij wordt niet meer gebruikt, maar werkt wel, en is de grootste mechanische projector ter wereld. Intussen wordt alles aangestuurd via computer met beamers, maar dat viel niet vast te leggen op foto, en dat mocht eigenlijk ook niet.

Met dank aan mijnheer Lösken voor tekst en beeld.

Volleybal scholieren meisjes

logo SVSOp woensdag 12 oktober speelden onze meisjes competitief volleybal in de schoolsportcompetitie SVS. Wij schreven in met een ploeg meisjes scholieren. Helaas waren niet alle meisjes scholieren: we moesten ook kadetten en zelfs één miniem aanspreken om een ploeg te kunnen samenstellen. Mevrouw Elke Roelandts, leraar wiskunde en zelf volleybalspeelster bij VDK, coachte  samen met een studente van Universiteit Gent de ploeg.

De speelsters waren Bodine Colpaert  (6 LAWE), Emma Teetaert (6 LAWE), Jade Delmeiren (6HUM), Ella De Pourque (6 HUM), Lotte Spanoghe (6 WeWI), Febe Cornelis (4LAWI), Fien Vanhove (4LAWI), Rilke Spanoghe (1F).

Het niveau lag meteen zeer hoog.
In de wedstrijd tegen het Oscar Romerocollege Dendermonde moesten de meisjes een extra set spelen om de winnaar te kennen. Ze verloren helaas nipt met het kleinst mogelijke verschil.
In een 2e wedstrijd tegen de Sint-Franciscus Evergem was het opnieuw bijzonder spannend: de dames vochten als leeuwinnen. Jammer genoeg won Evergem toch nog de wedstrijd.

Maar het KA Mariakerke zal weer van de partij zijn wanneer de dames recreatief 3-3 zullen spelen. We kijken ernaar uit!

Met dank aan mevrouw Bottequin voor woord en beeld.

Kammekequiz 17!

Het is weer zover: onze jaarlijkse quiz, op vrijdag achttien november, dus deze keer in het najaar! Vijftig ploegen van leerlingen, oudleerlingen, leraars, ouders en sympathisanten nemen het tegen elkaar op in wat veruit de leukste quiz van het jaar kan zijn, niet in het minst door de hapjes en drankjes die volop voorzien worden.
kwis-17

* Ten minste 2 deelnemers moeten een ouder, een (oud-)leerling of een (oud-)collega van de campus zijn.
* Inschrijven gebeurt door het formulier in te vullen via volgende link. Alle velden moeten hierbij ingevuld worden.
* Leerlingen kunnen deelnemen indien ze in het vierde middelbaar zitten of hoger.
* Inschrijven kan tot en met woensdag 16 november, tenzij eerder volzet.
* Uw inschrijving is geldig na overschrijving van het juiste bedrag (12 of 16 euro) op rekeningnummer BE03 0639 1898 2984 met vermelding ploegnaam! U brengt het betalingsbewijs mee indien u betaalt na 16 november.

Tot dan!

UGent in Zicht: vijf van onze leerlingen krijgen uniek traject

Een paar dagen geleden wist Karima Sumar uit 6 MtWe ons te melden dat maar liefst vijf leerlingen van ons atheneum gekozen zijn voor het programma ‘UGent In Zicht‘. Deze vijf leerlingen zijn Meliha Cakir uit 6HuWe, Kaoutar Laytouss uit 6GL en Melike Kökcü, Zakaria Assakkali en Karima Sumar uit 6MTWe.

Zij krijgen van de universiteit uit in hun laatste jaar al speciale begeleiding om optimaal aan hun universitaire studies te beginnen. Voor leerlingen met een migratieachtergrond is dat namelijk niet vanzelfsprekend: vaak zijn zij de eerste die aan dergelijke hogere studies beginnen, en een degelijk vangnet ontbreekt.

Woensdag was het de eerste keer dat ze samenkwamen met de andere 21 gekozen laatstejaarsstudenten. Het Journaal kwam filmen en interviews afnemen, en De Morgen heeft ook een aantal mensen geïnterviewd.

Dat fragment uit het Journaal kan u hier bekijken.

Ook Radio 2 besteedde er tijd aan, en het fragment kan u hier beluisteren.

In de krant ‘De Morgen’ van 13 oktober 2016 verscheen het volgende artikel, van de hand van Remy Amkreutz:

Een jaar lang les op een vrije dag. Aiman, Karima, Safal en nog meer dan twintig andere middelbare scholieren volgen een nieuw programma aan de UGent om hun slaagkansen aan de universiteit te vergroten. ‘Het geeft hen en hun ouders zelfvertrouwen.’

Gele, rode, zwarte. De hoofddoeken in een lokaaltje in de faculteit rechtsgeleerdheid van de UGent zijn felgekleurd. Negentien meisjes en zeven jongens zitten er in opperste concentratie voor een computerscherm. Er wordt niet opzij gekeken of gepraat. Het is er haast onacademisch stil. Geheel onlogisch is dat niet: een begeleider geeft, natuurlijk op fluistertoon, mee dat ze een wiskundeproef aan het maken zijn. Het lijkt een eerder vreemde bezigheid voor een groep 16- tot 18-jarigen, zeker op een vrije woensdagnamiddag. Toch zitten ze er vrijwillig. Sterker nog, ze zijn uitgekozen om deel te nemen aan het eerste voorbereidingstraject voor laatstejaars met een migratieachtergrond. Ze krijgen tot juni volgend jaar drie keer per maand workshops en lessen over de universiteit en het studeren zelf. Ze ontvangen onder meer hulp bij hun studiekeuze, leren argumenteren en maken kennis met het academisch Nederlands.

fill_642x386_71553062

Foto Jonas Lampens, voor De Morgen

“Wij organiseren al projecten om meer jongeren met een migratieachtergrond aan de universiteit te krijgen”, zegt Sünbül Karakaya, projectmedewerker diversiteit. “Acht jaar geleden zijn we begonnen met rolmodellen die studenten moeten inspireren. Dat werkt wel, maar er kiezen nog altijd te weinig jongeren met buitenlandse roots voor een academische opleiding.”

Drempelvrees. Daar komt het vaak op neer. Angst voor het onbekende, ook. Zeker bij de ouders, die vaak niet gestudeerd hebben en niet vertrouwd zijn met ons onderwijssysteem. Karakaya benadrukt daarom dat de vaders en moeders ingelicht zijn en de komende maanden ook enkele keren op het appel worden verwacht. Hun zoon of dochter heeft zichzelf weliswaar via school of de moskee opgegeven, maar moest wel met goed gevolg vragenlijsten invullen en intakegesprekken afleggen.
Slechts één leerling komt uit het technisch secundair onderwijs, alle anderen volgen les in het aso. “Vandaag stromen al jongeren met een migratieachtergrond door naar de UGent”, zegt Karakaya. “Maar we zien toch dat zij, ook als ze de juiste vooropleiding hebben, vaker uitvallen. Soms omdat ze de verkeerde studie hebben gekozen, maar vaak omdat er een vangnet ontbreekt. Juist dat proberen we nu te voorzien, onder meer door hen in contact te brengen met docenten van buitenlandse origine. Het geeft hen en hun ouders zelfvertrouwen.”

De 16-jarige Safal Dhungana heeft daar zijn zinnen op gezet. Hij is van Nepalese afkomst en spreekt tijdens een korte pauze behoorlijk zelfbewust over zijn dromen. “Een rolmodel heb ik al een klein beetje. Ik ken iemand aan de universiteit die al onderzoek verricht. Zelf zou ik graag biologie studeren en ook aan de universiteit blijven werken. Ik droom ervan om mijn naam boven wetenschappelijke artikels te zetten en die te presenteren op conferenties. Dat lijkt me een prachtig zicht: allemaal blanken op een rijtje, en dan ik.”

Hij lacht. De 18-jarige Karima Sumar komt erbij staan. Ze werd geboren in Barcelona, maar is met haar Marokkaanse ouders zeven jaar geleden in Gent terechtgekomen. Als alles goed gaat, begint ze volgend jaar als eerste in haar familie aan een academische studie. “Ze zeggen nu al dat ik de slimste ben van onze familie. En het is een grote familie, hoor. Zonder dit programma zou het lastig zijn geweest om bijvoorbeeld te weten hoe je het efficiëntst studeert.”

Het is een uitgesproken wens van zowat de hele groep. De universiteit hoopt dat ze een hechte groep gaan vormen en elkaar tijdens hun studie gaan steunen. “Iedereen kan vrienden gebruiken”, zegt Safal. “We zullen elkaar nog hard nodig hebben.” Karima valt hem enthousiast bij voor ze weer de trap oploopt, terug naar het computerscherm en de wiskundetest. “Teamwork makes the dream work.”

Het volledige programma van en de uitleg rond “UGent in Zicht” kan u dan weer hier lezen.