Barbecue van de zesdes

Een tweede traditie, naast de voetbalmatchen tussen leraars en zesdes, is de eindejaarsbarbecue voor onze laatstejaars.

Ook dit jaar hadden we echt geluk met het weer, maar voor het eerst namen de leerlingen het op zich om een ganse resem tafels en stoelen naar buiten te halen, zodat iedereen rustig kon eten in de binnentuin. De mensen van de ouderwerking zorgden voor de aankleding, en Anja van de keuken, samen met Veerle, zorgden voor het eten. Het werd bijzonder gezellig én lekker, dank u, dames!

Voor het eerst werd ook het fototoestel gewoon midden op tafel gelegd, en dat leverde heel wat fijne foto’s op, waarvoor dank.

We geven u hier een selectie mee, maar alle 120 foto’s zijn, zoals altijd, te bewonderen in ons fotoarchief, en wel hier.

Minivoetbalwedstrijd tussen de leerkrachten en de zesdejaars

Deze wedstrijd had een paar primeurs in petto, jawel.

Voor het eerst werden de wedstrijden niet binnen gespeeld wegens een staking in de sporthallen, maar konden we gelukkig van het kunstgras en de zon genieten op de terreinen van Excelsior Mariakerke.

Iets later dan gepland begonnen de KAM Girls aan hun wedstrijd tegen de KAM Ladies, want ook dit jaar gooiden de deliberaties roet in het eten.

De supporters lieten het wachten in elk geval niet aan hun hart komen.

Ze weerden zich bijzonder goed, maar ook nu gingen de meisjes ten onder tegen de vrouwelijke leerkrachten, en stonden de eindcijfers 2-1 op het virtuele scorebord. Proficiat, dames!

En toen was het de beurt aan de jongens. Onze leraars waren al zestien jaar ongeslagen, maar zoals mijnheer Vlaeminck het op voorhand al zei: “Als we dit jaar winnen, is het een klein mirakel”. De jongensploeg bevat namelijk een aantal serieus goeie voetballers, die dan ook nog wel vaker samengespeeld hebben.

En de heren zullen het geweten hebben: hoe hard ze zich ook verzetten, hoe zeer ze zich ook in het zweet liepen, de leeftijd begon zijn tol te eisen tegen deze achttienjarigen. Maar ze konden toch met opgeheven hoofd het veld verlaten: 3-6 is zeker geen oneervolle score. Proficiat, jongens!

Met dank aan Sarah Bastiaens voor de foto’s tijdens de damesmatch. Alle 158 stuks kan u bewonderen op de fotopagina van ons atheneum.

Voetbalwedstrijd zesdejaars versus leerkrachten

Tradities zijn belangrijk, en dus ook de standaard eindejaarsgeplogenheden: de barbecue voor de zesdes en de leerkrachten, voorafgegaan door de al even traditionele minivoetbalwedstrijden.

Vrijdag treden niet alleen mannelijke leerkrachten en leerlingen, maar ook de dames aan op het veld van Excelsior Mariakerke, Polderkenslaan 30, 9030 Gent. De dames starten rond 17:00 uur en nadien onmiddellijk de heren, rond 18:00 uur.

De vrouwenselectie is ons nog niet doorgegeven, maar aansluitend op de dameswedstrijd spelen de volgende mannen: Vandenabeele, Dekerpel, Demets, Lösken, Vercruysse en Vlaeminck. Zij nemen het op tegen Tibo De Block, Louis Berbiers, Timon Debbaut, Jaimy De Groote, Karel De Waele, Simon Leoen en Maarten Leybaert.

Misschien lukt het de leerlingen dit jaar wél eens de leerkrachten te verslaan, na zestien jaar nog steeds ongeslagen? Ze zullen jullie aanmoedigingen best kunnen gebruiken, dus supporters en cheerleaders: allen op post!

Olyfran: twee toplaureaten!

logo FransDat we onszelf een olympiadeschool mogen noemen, dat weet u intussen wel, als u ons al een tijdje volgt. Ook voor Frans was dat het geval. Eerder konden we u al melden dat we twee toplaureaten hebben. Op 11 mei kwamen we te weten op de officiële proclamatie in de Hadewych-zaal van het Departement Onderwijs dat Mei-Lan Windels (6 LaWi) een 17de plaats behaalde, en Sebastian Riemann (6 LaWi) zelfs een 7de plaats binnen de categorie 3de graad ASO. In totaal namen in hun categorie maar liefst 2856 leerlingen deel. Een dikke proficiat aan beide laureaten!

Winnaars tweede fietscontrole

logo duurzaamheidDuurzaamheid geldt ook voor het verkeer: een fiets die in orde is, gaat langer mee, in elk opzicht. Een tijdje geleden organiseerden we daarom in samenwerking met de ouderwerking een tweede controle van de fietsen. De focus van deze actie lag op controle van de lichten en van de remmen. Bij heel wat leerlingen was de fiets volledig in orde, gelukkig maar!

Kijk toch maar regelmatig je fiets na, ook al is het momenteel lang licht ’s avonds: zo ben je op elk moment veilig.

Onze ouderwerking steunt onze fietscontroles door mee te helpen, maar ook door een drietal prijzen te schenken die verloot werden onder de leerlingen die in orde waren. Uit alle leerlingen werden drie namen getrokken: Kobe Suls (1c Latijn),  Henri Delcourt (4 Wet1) en Hanna De Groote (1c Latijn). De drie winnaars winnen elk een waardebon van Decathlon. De prijzen zijn af te halen bij de directie.

Ook volgend schooljaar plannen we fietscontroles in samenwerking met de ouderwerking, uiteraard onaangekondigd. Zorg dus dat je fiets in orde staat!

Nog een welgemeende dank u richting ouderwerking voor hun steun, en veel plezier gewenst aan de winnaars met hun prijs.

Waarom vasten moslims tijdens de ramadan?

logo islamZoals u hier al eerder kon lezen, is onze islamleraar Tijani Boulaouali een begenadigd schrijver en denker. Vorige week publiceerde het tijdschrift Knack een artikel van hem, dat wij hier mogen overnemen.

‘Het vasten tijdens de ramadan is meer dan honger en dorst’, schrijft Tijani Boulaouali van het Platform Vlaamse Imams en Moslimtheologen. ‘Welke lessen trekken moslims uit deze spirituele ervaring die jaarlijks wordt vervuld?’

Het vasten heeft niet enkel met de Islam te maken. Volgens de historische bronnen kenden verschillende volkeren en beschavingen dit ritueel onder andere oude Egyptenaren, Grieken, Hindoestanen, boeddhisten. Bovendien hebben de Joden en christenen het vasten uitgeoefend, of op soortgelijke, of op andere wijze dan de Islam. In dit verband zegt de Koran: “O jullie die gelovigen, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook het verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie vrezen.” (Koran: 2/183)

Het valt mij ook op dat het fenomeen vasten zich niet uitsluitend tot de mens beperkt. Natuurkundigen en biologen bevestigen dat veel dieren zelfs noch eten, noch drinken tijdens bepaalde perioden van het jaar voor gezonds- en instinctieve doelwitten. Merkwaardig is dat de leeuw het vasten uitoefent om het giftige urinezuur van zijn lichaam te verwijderen. Dit zuur ontstaat vooral bij carnivoren en vleesetende dieren en het is schadelijk voor lichaam en gezondheid.

Dat wil zeggen dat het vasten een gemeenschappelijke rite is tussen uiteenlopende culturen, levensbeschouwingen en levende wezens. De Islam heeft het vasten beschouwd als één van zijn hoofdzuilen. Deze werd nauwkeurig in de vorm van een vastenmaand (Ramadan) georganiseerd. Toen de aartsengel Gabriel een bezoek aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bracht om hem een aantal geloofselementen te onderwijzen, vroeg hij hem: ‘O, Mohammed, vertel mij over de Islam’. Daarop antwoordde de Profeet met de vijf zuilen van de Islam: geloofsgetuigenis, gebed, aalmoes, vasten en bedevaart. Dan zei de aartsengel: ‘Jij hebt de waarheid gesproken’.

Onvolledig geloof zonder ramadan

Belangrijk is hier dat elke bekwame moslim, die aan bepaalde eisen van het vasten voldoet, eraan moet meedoen en zonder het vasten blijft zijn geloof onvolledig. In deze zin is het vasten een goddelijke opdracht op verplichting die niet tevergeefs of nutteloos wordt uitgeoefend. Daarmee bereikt de vastende een aantal rituele, spirituele, morele en sociale doelstellingen.

Wat het doel betreft verschilt het concept plicht in de Islam niet veel van de plichtethiek van de Duitse filosoof Immanuel Kant. Een aanbidding zoals vasten die van een puur goddelijke opdracht vertrekt, ontwikkelt zich tot een morele waarde die niet afhankelijk is van een aantal goede doeleinden, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Beide visies streven, op de een of andere manier, naar het benadrukken van de menselijke waarde, ondanks dat ze verschillende uitgangspunten hebben.

De relevantie van het vasten en andere aanbiddingen en handelingen kan niet begrepen worden los van het doel daarvan. Binnen de islam is de ‘maqasied’ als een juridische wetenschap gelanceerd om de doelstellingen van elk ritueel en handeling te bestuderen en te extraheren. Het gaat in de Islam om vijf hoofddoelstellingen of belangen die moet behartigd worden, namelijk geloof, leven, verstand, eer en eigendom. Zo is het vraagwoord ‘waarom’ aldoor aanwezig bij elke moslim om de redenen/de doelen van iets achter te halen. Dit is ook van toepassing op het vasten waarbij verschillende redenen en doelen elkaar overlappen.

‘Een gewone moslim die tussen 60 en 70 jaar leeft, vast dus circa 60 maanden, namelijk tussen 4 en 5 jaar.’

Anders gezegd, het vasten is meer dan een lichamelijk uitoefening. Het is een multidimensionaal ritueel dat overlapt met een aantal domeinen en thema’s onder andere religiositeit, identiteit, opvoeding, beeldvorming, houding. De moslimgeleerden en juristen gingen op uiteenlopende aspecten van het vasten in. Deze worden gerangschikt naar hun godsdienstige, spirituele, ethische, educatieve, gezonds- of sociale doelstellingen, maar het godsdienstige komt altijd op de eerste plaats in de Islam als het referentiekader voor andere dimensies en elementen. “En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” (Koran: 51/56). Dat wil zeggen niet dat andere aspecten waardeloos zijn. Elke dimensie is onontbeerlijk en de morele waarde vormt de essentie van ieder rite of houding binnen de Islam.

Een gewone moslim die tussen 60 en 70 jaar leeft, vast dus circa 60 maanden, namelijk tussen 4 en 5 jaar. Dit is inderdaad een termijn die niet onderschat kan worden, maar de vraag is: Welke lessen trekken moslims uit deze spirituele ervaring die jaarlijks wordt vervuld? Blijven moslims staan bij de lexicale betekenis van het vasten of worden ze echt bewust van ethische, educatieve en maatschappelijke aspecten van deze bijzondere maand van de islamitische jaarkalender? Vasten moslims op een mechanische manier (geen eten, geen drinken en geen coïteren van de zonsopgang tot de zonsondergang) of laten ze zich inspireren door geestelijke en morele sferen die Ramadan zich meebrengt?

Positieve houding ontplooien

De beperking tot de jurisprudentiële elementen van het vasten maakt de ramadan routinematig en droog. Dat is voor een groot deel het geval bij wie de ramadanmaand een overgangsfase vormt. Anderen gaan er op een meer spirituele manier mee om. Dan draait de beleving meer rond delen met elkaar in een tijd van individualisme en privé-eigendom, en worden de harten gewassen door het water van mededogen, verdragen en geduld. Het behouden van dit morele niveau in de volgende stadia is van zeer groot belang.

Daarom moet het accent gelegd worden op de doelmatige en praktische vraag: Waarom vasten we dan? Niet op de gebruikelijke vragen die jaarlijks herhaald worden, zoals: Wanneer vasten wij? Wie moet vasten? Hoe vasten wij?

Elke moslim kan deelnemen aan het Ramadanseminarium zonder toelatingseisen en collegegeld. Daarin verwerft hij allerlei morele competenties en sociale vaardigheden die hij gedurende het hele jaar niet kan opdoen. Zo is Ramadan een geschikte gelegenheid om ieder individu zijn eigen houding positief te ontplooien zonder gevangen te worden tussen de dualiteit van het verbodene (haram) en het toegestane (halal). De rol van de moraliteit is hier onmisbaar; de moraliteit niet enkel als een stelsel van droge regels en richtsnoeren, maar ook als een spectrum van inzichten die het menselijke leven betekenis geeft.

Actief versus passief vasten

Deze moraliteit van de maand Ramadan wordt effectiever behalve wanneer ze in de praktijk gebracht wordt. Dan is er sprake van actief vasten in plaats van passief vasten dat meer dan honger en dorst betekent. “Wellicht dat de vastende slechts honger en dorst aan zijn vasten overhoudt, en wellicht dat de ’s nachts aanbidder slechts slapeloosheid en vermoeidheid overhoudt.” aldus de Profeet Mohammed (v.z.m.h.).

Kortom, het vasten is een geschikt moment voor elke moslim enerzijds om zijn gedachten, inzichten en attitudes te herzien en anderzijds om zich te verzoenen met de samenleving waar hij leeft door te delen, verdragen en bij te dragen. Deze morele waarden die Ramadan jaarlijks zich meebrengt gaan gepaard met de kern van tolerantie waarnaar iedere mens in onze samenleving en wereldwijd verlangt.

Tijani Boulaouali maakt deel uit van het Platform Vlaamse Imams en Moslimtheologen. Hij is onderzoeker, docent Islam en Arabische Taal en auteur van een aantal boeken, o. a. De beeldvorming van de Islam in de Nederlandse academische benadering (United Arab Emirates, 2013), De Islam en het Amazighisme (Casablanca, 2008), Moslims in het Westen (2005, Cairo).

Karima Sumar: een verslag van de internationale filosofie-olympiade

filosofie logo‘What is philosophy?’

With my lack of knowledge about philosophy, I didn’t expect to be able to write a whole essay in two hours about the broad subject ‘War & Peace’. I had entered the competition for fun, how big was the chance that I would be chosen out of all the 650 participants? Imagine my shock when I heard that I got through the national preselection.

After receiving the certificate for the Belgian preselection, the Belgian organizers decided to help us to get to know philosophy better. Every Wednesday afternoon, the 9 Belgian contestants and I would gather at the university where a teacher would guide us through the philosophical world. We would have discussions about everything and the one thing that I really won’t forget is the infamous question ‘what is a chair?’.

Before anyone could realise it, the 12th of May arrived and it was time for us to meet the other 84 students that flew to Belgium from all over the world just to participate in the International Philosophy Olympiad (IPO).  To say I was nervous would be a huge understatement. I had a million and one questions; ‘what will my roommate be like?’, ‘will I be accepted?’, ‘what if they treat me different because I wear a hijab?’. You see, I was the only person, out of all the participants, teachers and coaches that wore a hijab. And because of recent events, I was afraid I’d be treated differently. But that didn’t happen. On the contrary, they treated me like we were long lost best friends.

We met some people when we arrived at the hotel and decided to get to know each other while eating pizza, because let’s face it, pizza makes every conversation easier and worthwhile.  During the opening ceremony, people from 45 different countries were gathered together in Ghent’s city hall where everyone and the IPO was introduced. To say it wasn’t awesome would be a lie. Getting to know all the 93 participants was one of the most thrilling things I’d ever done.

After wishing everyone good luck, we entered the massive and frightening room to write the essay. Four hours later, we gathered together and new discussions about the 4 quotes that were given to us were held. Late night conversations were what kept us up. Pyjama parties were thrown and discussions that went from feminism, to religion, to transgender people, to abortion, etc. found place and we talked about all the different things until we saw the first rays of sunlight.

Before anyone, or at least I, could realise it, it was the last day that we would spend together during the IPO. I couldn’t believe my ears when I heard that my two Korean babies both won gold medals; it was the first time in the history of the IPO that a country won two gold medals.

After the award ceremony, we were offered food and a friend found her new found love for macarons. People started to leave to catch their flights, leaving everyone heartbroken. Common interests were found and purple puke was shared. Voices were lost and songs were sung. Tears were shed and hugs were given. Phone numbers were exchanged and pictures were taken. All in all, it was a moment that I most certainly won’t forget and a moment that I’ll cherish forever. I still can’t believe that it happened, it feels like a dream come true, and the feeling I had when I returned to my normal life, it’s a feeling I never want to have again.

To finish I would like to thank some people. Firstly, I would like to thank miss Maes, miss De Vreese and miss Everaert for supporting me, believing in me, helping me get through it and for being there the day of the award ceremony. I would also like to thank my best friend Meliha Çakir for believing in me, listening to me, pushing me into taking risks and into getting to know new things and for supporting me all the way through. Danny Praet & co for making everything possible and for guiding and helping us. Erika and the other 8 Belgian contestants for the laughter, the friendship, the fun and the memories. Daniel Jungho Choi (Korea) and Kim Euiyoung (Korea) for being Korean, for the memories and for the laughter we shared and tears we cried. And finally, I would like to thank Aisté (Lithuania), Tomas (Argentina), Marcos (Mexico) and all the other participants for all the beautiful moments we shared, for the laughter, the memories, the jokes, the discussions, the knowledge, etc. Wish we could turn back time and freeze it so that we would be able to talk and get to know each other better and I hope we all stay in touch through all the social media that exists.

Karima Sumar.

Behoud het Grieks!

logo GrieksHet Atheneum Mariakerke is de enige school van het GO! in het Gentse die nog het volledige curriculum Grieks aanbiedt. Maar blijkbaar ligt de studierichting Grieks in het algemeen onder vuur. Kijk maar naar de recente problemen rond Grieks op het College van Melle, waar men na 180 jaar het Grieks zou moeten stopzetten.

Ook wij trekken nog steeds volop de kaart van het Grieks, en gaan daarom met plezier in op de petitie die ons doorgestuurd werd door de vakgroep Griekse Taalkunde van de Universiteit Gent.

Mocht ook u het Grieks een warm hart toedragen, dan zouden we het bijzonder appreciëren dat u de petitie ondertekent:

https://secure.avaaz.org/nl/petition/Vlaams_Minister_van_Onderwijs_Hilde_Crevits_Behoud_het_Grieks_in_het_Middelbaar_Onderwijs_1/?esPKyhb

Dinsdag is er een onderhoud op het kabinet van minister Crevits met de leraars van Melle. Dit zal over Grieks gaan, maar het zal zonder twijfel een precedent worden voor alle scholen waar een vak in het gedrang dreigt te komen.

EHBO in het eerste jaar

Duurzaamheid gaat niet alleen over de natuur en het omgaan met grondstoffen. Ook zorg dragen voor je medemens hoort daar voor ons bij. Daarom werden alle leerlingen van het eerste jaar op 19 april gedurende een projectdag EHBO vertrouwd gemaakt met begrippen van eerste hulp:

  • reanimeren
  • huidwonden
  • brandwonden
  • bloeding
  • letsel aan botten, spieren of gewrichten

Ze leerden een aantal levensreddende handelingen uitvoeren, zoals het verzekeren van een veiligheidshouding, het aanleggen van een doeltreffend verband, het verzorgen van een wonde en reanimatie.

Na de lessen legden alle leerlingen een test af.

Met dank aan mevrouw Bottequin voor de tekst en mijnheer Coussens voor de beelden.

Examentips voor ouders

Op dit schoolblog geven we u normaal gezien telkens nieuwe informatie over allerhande activiteiten. Toch is er één bericht dat u wellicht twee keer per jaar zal voorbij zien komen, gewoon omdat het zo belangrijk is: de examentips. Morgen beginnen de tweede en de derde graad aan hun examens, maandag volgt ook de eerste graad.

Daarom geven we u nog even de examentips voor ouders van Inge Van Trimpont (directeur van de Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO!) mee.

Voor een jonge student staan examens altijd centraal. Tijdens die periode verandert er niets fundamenteels aan de rol van de ouders. Maar enkele klemtonen komen wel anders te liggen.

• Slagen voor een examen is voor een jongere het allerbelangrijkste. Probeer je zoon of dochter niet lastig te vallen met vragen en bedenkingen die voor hem of haar op dat moment niet belangrijk zijn.

• Gun je kind tijd en (psychologische) ruimte om aan het examen te werken. Val hem of haar niet lastig met karweitjes tussendoor, zoals de afwas.

• In de examenperiode staan jongeren onder grote stress, wat wel eens tot botsingen kan leiden. Probeer hier niet te veel aandacht aan te besteden. Ruzies en discussies kunnen hun prestaties negatief beïnvloeden.

• Bied voldoende structuur en regelmaat aan: tijdig eten (en gezonde voeding), tijdig slapen, rustige studeeromgeving, …

• Vermijd dat je kind te vaak afgeleid wordt: houd gsm’s, internet enz. uit de buurt. Bewaak ook het gebruik van deze media. Op een goede studeertafel ligt enkel het hoogstnoodzakelijke.

• Verwen de kinderen met kleine attenties. Ze zullen zich in hun studiewerk gesteund voelen en ervaren dat er ook leuke kanten zijn aan een examenperiode. Bijvoorbeeld: maak hun favoriete gerechtje klaar, zorg voor een gezond tussendoortje, zorg ervoor dat ze hun favoriete tv-programma op een ander moment kunnen bekijken, …

• Geef indien nodig voldoende het signaal dat falen kan (en mag) gebeuren. Blijf je kind evenwel motiveren.

• Je mag streng zijn tegen je zoon of dochter wanneer je ziet dat hij/zij zich onvoldoende voorbereidt (motivatie), maar leg ook niet te veel druk. Zoek eerder naar de oorzaken van deze zwakke motivatie (bv. begrijpt het niet, foute studierichting, …).

• Blijf je kind steunen, ook al vallen zijn/haar prestaties ondanks alle motivatie onverwacht tegen.

• Moedig je kind aan om in zichzelf te geloven.

• Vergelijk je zoon of dochter niet met andere jongeren. Het zijn de resultaten van jouw kind die tellen. Voortdurend vergelijken met jongeren die beter presteren leidt tot een lager zelfbeeld of demotivatie.

• Let op mogelijke stresssignalen. Praat erover met je kind. Probeer even een rustpauze in te lassen (bv. filmpje kijken).

En voor onze leerlingen: we wensen je veel moed, veel concentratie, een stevige portie geluk met de vragen, en vooral veel succes!